Blog

Výťahy sa kazia aj vinou vtipkárov

Developeri zaviedli nový trend. V snahe ušetriť využívajú miesto žeriavov výťahy. Hneď, ako sa do rozostavaného domu dá namontovať výťah, v ňom začnú voziť ťažký a prašný materiál. To spôsobí, že novým majiteľom bytov odovzdajú už ojazdený výťah, ktorý bude treba v krátkom čase opravovať. „Príde mi to dosť nefér voči kupujúcim,“ hovorí Ing. Peter Šustek, inšpektor TÜV SÜD Slovakia. Skôr sa dá podľa výťahu vidieť, akí ľudia v bytovke žijú. Čo je vo výťahu napísané, čo tam je zabudnuté, čo chýba. Pri starších bytoch je podstatné aj to, či boli čisto štátne alebo družstevné. V družstevných domoch sú výťahy zachovalejšie, keďže už vtedy išlo o byty, na ktoré si museli ľudia našetriť, a teda sa aj o paneláky lepšie starali. A ešte aj dnes sa pri mnohých starých bytovkách dá – aj podľa výťahu – zistiť, v akom režime začínal.

Starajú sa obyvatelia bytoviek o výťah? Alebo až vtedy, keď sa pokazí?

Práveže sa oň väčšinou zaujímajú, až keď je pokazený. Problém je však v tom, že to je tiež vyhradené technické zariadenie, podobne ako plynové, elektrické či tlakové a z tejto skupiny zariadení sú zdvíhacie a plynové najnebezpečnejšie. Plynových zariadení sa bojí každý, ale výťah je pre nich akoby neviditeľný.

Plynových zariadení sa bojí každý, ale výťah je pre nich akoby neviditeľný. Čo by si teda mali ľudia na výťahoch všímať? Napríklad to, či je výťah starý alebo nový?

Ak nie je výťah zdevastovaný, tak bežný človek nezistí, aký je výťah starý. Teda v prípade, že nie je v bytovke ešte výťah spred roka 1993. Po tomto roku začala platiť u nás európska norma, ktorá uplatňuje prísnejšie bezpečnostné pravidlá. Napríklad nové výťahy musia mať všetky kabínové dvere. Tie sa napríklad do malých výťahov, ktoré sa začali do bytoviek inštalovať v 80-tych rokoch, z dôvodu šetrenia nedávali. Nechcem však tvrdiť, že staré výťahy nemôžu byť v dobrom stave. Treba si všímať, či sa kabína nenakláňa z jednej strany na druhú, či sklo v krídle dverí dobre drží, či nie sú dvere dotlčené v miestach, kde je ich blokovacie zariadenie a podobne.

Dá sa podľa týchto znakov zistiť, či sa výťah často kazí?

Nie. Laik nemá šancu podľa týchto znakov zistiť poruchovosť výťahu. Tá závisí od iných ako estetických chýb. Napríklad aj od toho, akí kvalitní revízni technici chodia na kontrolu, ktorá má byť každé tri mesiace, a čo sa deje s ich zisteniami ďalej. Zistenia z týchto kontrol by sa mali čo najskôr odstrániť. Stáva sa však, že prevádzkovateľ alebo spoločenstvo vlastníkov bytov si odstránenie zistených porúch u servisnej firmy neobjedná hlavne kvôli finančnej náročnosti. Jednoducho povedané, s peniazmi na opravu výťahu nikto nepočíta. Problém je aj v tom, že v súčasnosti sú niektorí prevádzkovatelia radšej, ak technik do knihy kontrol výťahu nenapíše nič. Takže výťahár, ktorý svoju prácu vykonáva poctivo, je nepohodlný, pretože jeho zistenia stoja peniaze. Okrem toho, poruchovosť výťahu môže závisieť aj od správania ľudí.

V akom zmysle?

Sú rôzni „vtipkári“, ktorí strkajú všelikde rôzne predmety alebo hádžu veci do výťahovej šachty. Stáva sa aj, že sa do nej dostane horiaca cigareta a vznikne požiar. Takže poruchovosť výťahu vzniká zo zanedbaného servisu, z opotrebovania materiálu, ale aj z nezodpovednosti ľudí.

Poruchovosť výťahu vzniká zo zanedbaného servisu, z opotrebovania materiálu, ale aj z nezodpovednosti ľudí. Má výťah stanovenú životnosť, po ktorej by sa mal meniť?

Nie je to stanovené. Opäť to závisí od toho, ako často, akým spôsobom a kto ho používa. Sú aj desaťročné výťahy, ktoré je nutné vymeniť, ale sú aj 20-ročné, ktoré vyzerajú ako nové.

Pri výťahoch nefunguje trend ako pri spotrebnej elektronike, že je výhodnejšie vymeniť celý výťah ako opraviť či vymeniť nefungujúcu súčiastku?

Určite nie. Výťahy sú investícia na 20 až 30 rokov. Lacnejšie výťahy v bytovkách stoja od 30-tisíc eur. Výťah je však dobrý vtedy, keď je dobre navrhnutý, vyrobený a hlavne dobre namontovaný. Výťahy sa sériovo vyrábajú len do určitej miery, lebo každý sa montuje v iných podmienkach. A keď sa podcení montáž, je zle. V tom prípade môže byť výťah vyrobený zo stopercentne certifikovaných dielov, ale ak je zle namontovaný, tak bude zlý. Ale to sa na prvý pohľad určiť nedá, lebo predáva kabína, svetielka, tlačidlá, zrkadlo.

Je rozdiel medzi výťahmi v starších bytovkách a novostavbách?

Ak sa bavíme o starších bytovkách, ktoré majú okolo dvadsať rokov a novostavbách, tak ani nie. Dvadsaťročné výťahy už musia spĺňať európske normy. Ale novým trendom v novostavbách je, že developer v snahe ušetriť používa na dopravu ťažkých materiálov miesto žeriava výťah. A to od momentu, keď je stavba v takom stave, že môže byť novoinštalovaný výťah uvedený do prevádzky. Vtedy žeriav demontuje, obloží kabínu výťahu doskami, aby nepoškodil interiér, a niekoľko mesiacov vláči výťahom ťažké veci. To je však to isté, akoby vám niekto predával super luxusné auto, na ktorom predajca vláčil cement. Určite by som sa na mieste ľudí, ktorí si kupujú byt v novostavbe, na toto pýtal. Výťah je totiž v ich spoločnom vlastníctve a za opravu si musia platiť sami.

Ale ak hovoríte, že je to trend, asi sa to nedeje len ojedinele?

Žiaľ, z našej praxe, keďže výťahy pred uvedením do prevádzky posudzujeme, vyplýva, že je to všeobecný trend.

Ako vplýva na výťah takéto používanie?

Pre ľudí, ktorí si kupujú byt, to znamená, že s novým bytom dostanú už ojazdený výťah. Ojazdený v zmysle, že je tak často zaťažovaný spôsobom, akým za normálnej prevádzky nikdy nebude. Okrem toho jazdí v podmienkach, ktoré preňho nie sú veľmi vhodné. Je tam množstvo prachu a špiny a riadiace systémy výťahu sú na takéto veci veľmi háklivé, škodia im. Niektoré časti, ktoré by sa za normálnych okolností menili až po niekoľkých rokoch, sa tak musia vymeniť oveľa skôr.

Koľko môže stáť oprava takto opotrebovaného výťahu?

Najčastejšie sa medzi prvými komponentami vymieňa frekvenčný menič. Je to zariadenie, ktoré zabezpečuje, že sa výťah plynulo rozbehne a plynulo zastane. Cena nového je niekoľko tisíc eur. A to je len jedna zo súčiastok, bez nej sa však výťah nepohne.

Nemôžu žiadať obyvatelia, aby im výťah opravili v záruke? Koľkoročnú záruku ponúkajú výrobcovia na výťahy?

Štandardná záruka je zákonná dvojročná, niektorí výrobcovia dávajú päť- aj viacročnú. Keďže však vedia, akým spôsobom developer využíval výťah, asi sa budú záručnej oprave brániť.

Majú kupujúci páku na developerov?

S týmto dodatočným servisom nemám skúsenosti. Len vidím, čo sa s výťahmi robí, keď sa dom stavia. A príde mi to voči kupujúcim dosť nefér.

Ak sa bavíme o poruchách výťahov, môže sa stať, že výťah spadne? Alebo sú už nové výťahy vyrábané tak, aby sa to stať nemohlo?

Výťah zvyčajne nespadne. Môže nastať napríklad taká porucha, že kabína výťahu zíde miesto na zvolené poschodie na nárazník umiestnený na dne výťahovej šachty prevádzkou rýchlosťou. Tak je to aj pri starých výťahoch. Tam je nepríjemné to, že ide o tvrdý dopad. Pri nových výťahoch je všetko robené tak, aby to ľudia zásadnejšie nepocítili. Samozrejme, nie je ani v takomto prípade o čo stáť. Ale, samozrejme, nehody s výťahmi nemôžeme bagatelizovať. Väčšinou však ide o to, že skôr ako výťah padajú do šachty samotní ľudia.

Ako je možné, aby spadol človek do šachty?

Môže sa tak stať v prípade, že sa z nejakého dôvodu dajú otvoriť výťahové dvere, aj keď za nimi nie je kabína. Nestáva sa to, našťastie, často.

Nejde o technický problém výťahu, ak padnú ľudia do šachty?

Ide skôr o to, že možnosť otvárania dverí v čase, keď nie je prítomná kabína, často spôsobujú samotní ľudia používajúci výťah. V jednom prípade sa nám obyvateľ bytovky pochválil, že sám opravuje výťah. Nedali sa vraj zavrieť dvere, tak odrezal časť čapu trčiaceho z rámu dverí. Ale práve ten čap má dvere držať zatvorené, keď nie je za nimi kabína. Jeho skrátením nevedomky spôsobil stav, že pri silnejšom trhnutí dverami sa dali otvoriť. Ak by niekto takto zle zaistené dvere otvoril, veľmi pravdepodobne by spadol do šachty. Môže sa stať aj to, že niekto neodborným spôsobom zasiahne do elektrického zariadenia dverí, ktoré dáva signál rozvádzaču riadiaceho výťah. Riadiaci systém nezistí, že ide o falošnú informáciu a umožní odchod kabíny z nástupiska. Aj v takomto prípade sa často dajú dvere otvoriť aj vtedy, keď za nimi nie je kabína.

Prečo by niekto robil takéto veci?

Ľuďom často padajú drobné veci, ako napríklad kľúče, do výťahovej šachty. Ak si vedia otvoriť dvere, keď za nimi nie je kabínka, môžu si po ne „skočiť“ do šachty a podobne. Často sa stáva, že si niekto chce vyskúšať postupy, ktorých bol možno iba náhodne svedkom, keď pozoroval pri práci opravára výťahu. Neodborne zasahovať napríklad do elektrickej rozvodnej skrine si trúfne málokto, pri výťahoch je to však iné. Ale aj tu platí, že neodborným zásahom každý takýto „dobrodruh“ ohrozuje nielen svoj život, ale aj životy iných nič netušiacich ľudí. Neodborným zásahom každý „dobrodruh“ ohrozuje nielen svoj život, ale aj životy iných nič netušiacich ľudí.

Ešte aj dnes sú v niektorých starých bytovkách výťahy z éry komunizmu, majú teda aj viac ako tridsať rokov. Nepripravuje sa vyhláška alebo nariadenie, ktoré by stanovilo, že sa musia takéto staré výťahy vymeniť?

Čaká sa na to už dlho. Ale nepredpokladám, že sa to stane v dohľadnej dobe. Na Slovensku nemáme fungujúcu stavovskú organizáciu pre oblasť zdvíhacích zariadení, ktorá by – podobne ako v Česku – tlačila na zmenu legislatívy a podieľala sa na jej tvorbe.

Kto je Peter Šustek

Inšpektor zdvíhacích zariadení v TÜV SÜD Slovakia a zároveň gestor pre oblasť zdvíhacích zariadení. V oblasti zdvíhacích zariadení pracuje nepretržite od roku 1994.

https://www.tuvsud.com/sk-sk/informacne-centrum/tuv-sud-journal/sk/inspekcne-cinnosti/vytahy-sa-kazia-vinou-vtipkarov

Kontakt

METALLIFT spol. s r.o.

Adresa: Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Email: vytahy.metallift@gmail.com

Telefón: 0905 408 198

O nás

Už 25 rokov sme raz hore a raz dolu. Staráme sa totiž o výťahy. Ak potrebujete nový výťah, servis toho súčasného, alebo rozmýšľate nad modernizáciou, sme pre vás tí praví.

Hrdo o sebe vyhlasujeme, že sme najspoľahlivejší výťahári na Slovensku. Verte nám, dokážeme vás vytiahnuť z problémov.

TUV-cert ISO-cert

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.