údržba výťahov

Čo tak mať doma syna výťahára?

Tlačiť
Čo tak mať doma syna výťahára? Dnes by ste ho síce museli poslať študovať za hranice, k susedným Čechom, pred pár rokmi tomu však bolo inak. Aj u nás, v hlavnom meste, bolo možné toto dnes takmer nevýdané remeslo študovať. Stredná odborná škola v Bratislave poskytovala priestor žiakom na odbore Elektronika a Strojníctvo, kde mohli svoje štúdium zamerať na stroje, káble a výťahové kabíny. Okrem teórie sa týmto odvážlivcom dostávala aj príležitosť uplatňovať získavané vedomosti v praxi. Štúdium bolo koncipované na týždennú teóriu a týždennú prax, kde si mohli žiaci vyskúšať svoje remeslo, ako sa hovorí – za horúca. Princíp bol jednoduchý – poruchy sa hlásili na dispečing a v zápätí na to, buď v ten deň alebo na druhý nastúpili do práce tí praví, povolaní. Odbor síce o žiakov v jeho rozkvete nemal núdzu, postupne strácal záujem až sa ho nakoniec rozhodli príslušní vedúci zrušiť. Ak by ste však mali doma chlapca, ktorý si tento sen nevie dostať z hlavy, prípadne sa chcete sami vrátiť do školských lavíc...Stále je tu možnosť.

Po dvadsiatich rokoch sa na odbornú školu remesiel vo Veľkom Meziřičí vrátil odbor Výťahár a to dokonca - na popud trhu práce.

Jedno je teda isté, po ukončení štúdia sa zamestnáte takmer okamžite. Štúdium Vás pripraví na výkon odborných prác na elektrotechnických zariadeniach, pričom sa klasicky strieda týždeň teórie s týždňom praxe ako tomu bolo kedysi u nás. Prvý ročník je všeobecnejší, v druhom a treťom sa pozornosť upriamuje viac na zdvíhacie zariadenia a výťahy. Toto štúdium síce trvá tri roky, je tu možnosť ďalej pokračovať v dvojročnom alebo trojročnom nadstavbovom štúdiu zakončenom maturitnou skúškou. Škola taktiež priamo spolupracuje s firmou Výtahy s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a servisom výťahov, povrchovou úpravou kovov a zámočníckou výrobou. Je teda viac než jasné, že študenti, ktorí v tejto firme absolvujú odbornú prax, majú po čase možnosť získať tu stále uplatnenie.